Vävnadspeptidantigen (Tissue Polypeptide Antigen)

Vävnadspeptidantigen

Serologisk tumörmarkör sammansatt av ett molekylärt komplex av cytokeratiner 8, 18 och 19. Det används vid diagnos och iscensättning av bronkogent karcinom.

Förklaring på engelska

Serological tumor marker composed of a molecular complex of cytokeratins 8, 18, and 19. It is used in the diagnosis and staging of bronchogenic carcinoma.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Antigen, Tissue Polypeptide; TPA Antigen; Antigen, TPA

Svensk term Vävnadspeptidantigen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Antigen, Tissue Polypeptide; TPA Antigen; Antigen, TPA
Engelsk term Tissue Polypeptide Antigen
MESH ID D019396

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.