Växt-dna (Plant DNA)

Växt-dna

Deoxiribonukleinsyra som utgör arvsmassan hos växter.

Förklaring på engelska

Deoxyribonucleic acid that makes up the genetic material of plants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plant DNA

Svensk term Växt-dna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plant DNA
Engelsk term Plant DNA
MESH ID D018744

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.