Växt rna (Plant RNA)

Växt rna

Ribonukleinsyra i växter som har reglerande och katalytiska roller samt engagemang i proteinsyntes.

Förklaring på engelska

Ribonucleic acid in plants having regulatory and catalytic roles as well as involvement in protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plant RNA

Svensk term Växt rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plant RNA
Engelsk term Plant RNA
MESH ID D018749

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.