Växtblad (Plant Leaves)

Växtblad

Utökade strukturer, vanligtvis grön, av kärlväxter, karakteristiskt bestående av en bladliknande expansion fäst vid en stam, och fungerar som huvudorganet för fotosyntes och transpiration. (American Heritage Ordbok [publikationstyp], 2d ed)

Förklaring på engelska

Expanded structures, usually green, of vascular plants, characteristically consisting of a bladelike expansion attached to a stem, and functioning as the principal organ of photosynthesis and transpiration. (American Heritage Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Leave, Plant; Leaves, Plant; Plant Leave; Plant Leaf; Leaf, Plant

Svensk term Växtblad
Synonym på svenska
Synonym på engelska Leave, Plant; Leaves, Plant; Plant Leave; Plant Leaf; Leaf, Plant
Engelsk term Plant Leaves
MESH ID D018515

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.