Växtgenom (Plant Genome)

Växtgenom

Den fullständiga arvsmassan i en växts kromosomuppsättning.

Förklaring på engelska

The genetic complement of a plant (PLANTS) as represented in its DNA.

Synonym, svenska: Genom, växt

Synonym, engelska: Plant Genome; Genomes, Plant; Plant Genomes

Svensk term Växtgenom
Synonym på svenska Genom, växt
Synonym på engelska Plant Genome; Genomes, Plant; Plant Genomes
Engelsk term Plant Genome
MESH ID D018745

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.