Växtlektiner (Plant Lectins)

Växtlektiner

Protein- eller glykoproteinämnen av vegetabiliskt ursprung som binder till sockerdelar i cellväggar eller membran. Vissa kolhydratmetaboliserande proteiner (ENZYMER) från PLANTS binder också till kolhydrater, men de anses inte vara lektiner. Många växtlektiner förändrar fysiologi hos membranet i BLODCELLER för att orsaka agglutination, mitos eller andra biokemiska förändringar. De kan spela en roll i växtförsvarsmekanismer.

Förklaring på engelska

Protein or glycoprotein substances of plant origin that bind to sugar moieties in cell walls or membranes. Some carbohydrate-metabolizing proteins (ENZYMES) from PLANTS also bind to carbohydrates, however they are not considered lectins. Many plant lectins change the physiology of the membrane of BLOOD CELLS to cause agglutination, mitosis, or other biochemical changes. They may play a role in plant defense mechanisms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lectins, Plant; Plant Lectin; Lectin, Plant; Agglutinins, Plant; Phytagglutinin; Plant Agglutinins; Phytagglutinins; Plant Agglutinin; Agglutinin, Plant

Svensk term Växtlektiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lectins, Plant; Plant Lectin; Lectin, Plant; Agglutinins, Plant; Phytagglutinin; Plant Agglutinins; Phytagglutinins; Plant Agglutinin; Agglutinin, Plant
Engelsk term Plant Lectins
MESH ID D037121

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.