Växtrötter (Plant Roots)

Växtrötter

De vanligtvis underjordiska delarna av en växt som fungerar som stöd, lagrar livsmedel och genom vilken vatten och mineralnäringsämnen kommer in i växten. (Från American Heritage Ordbok [publikationstyp], 1982; Concise Ordbok [publikationstyp] of Biologi, 1990)

Förklaring på engelska

The usually underground portions of a plant that serve as support, store food, and through which water and mineral nutrients enter the plant. (From American Heritage Dictionary, 1982; Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plant Root; Root, Plant; Roots, Plant; Plant Bulbs; Bulb, Plant; Bulbs, Plant; Plant Bulb

Svensk term Växtrötter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plant Root; Root, Plant; Roots, Plant; Plant Bulbs; Bulb, Plant; Bulbs, Plant; Plant Bulb
Engelsk term Plant Roots
MESH ID D018517

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.