Växtskott (Plant Shoots)

Växtskott

Ny omogen tillväxt av en växt inklusive stam, löv, tips av grenar, och plantor.

Förklaring på engelska

New immature growth of a plant including stem, leaves, tips of branches, and SEEDLINGS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plant Shoot; Shoot, Plant; Shoots, Plant

Svensk term Växtskott
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plant Shoot; Shoot, Plant; Shoots, Plant
Engelsk term Plant Shoots
MESH ID D018520

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.