Växtstammar (Plant Stems)

Växtstammar

Delar av växter som vanligtvis växer vertikalt uppåt mot ljus och stöder blad, knoppar, och reproduktiva strukturer. (Från Concise Ordbok [publikationstyp] of Biologi, 1990)

Förklaring på engelska

Parts of plants that usually grow vertically upwards towards the light and support the leaves, buds, and reproductive structures. (From Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska: Växtstjälkar

Synonym, engelska: Plant Stem; Stem, Plant; Stems, Plant

Svensk term Växtstammar
Synonym på svenska Växtstjälkar
Synonym på engelska Plant Stem; Stem, Plant; Stems, Plant
Engelsk term Plant Stems
MESH ID D018547

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.