Växttranspiration (Plant Transpiration)

Växttranspiration

Förlusten av vattenånga av växter till atmosfär. Det förekommer huvudsakligen från bladen genom porer (stomata) vars primära funktion är gasutbyte. Vattnet ersätts av en kontinuerlig vattenkolonn som rör sig uppåt från rötterna i xylemkärlen. (Kortfattad Ordbok [publikationstyp] för biologi, 1990)

Förklaring på engelska

The loss of water vapor by plants to the atmosphere. It occurs mainly from the leaves through pores (stomata) whose primary function is gas exchange. The water is replaced by a continuous column of water moving upwards from the roots within the xylem vessels. (Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plant Transpirations; Transpiration, Plant; Transpirations, Plant

Svensk term Växttranspiration
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plant Transpirations; Transpiration, Plant; Transpirations, Plant
Engelsk term Plant Transpiration
MESH ID D018526

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.