VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1)

VCAM-1

Cytokininducerad cellvidhäftningsmolekyl närvarande på aktiverade endotelceller, vävnadsmakrofager, dendritiska celler, benmärgsfibroblaster, myoblaster, och myotubes. Det är viktigt för rekrytering av vita blodkroppar till inflammationsställen. (Från Pigott & Power, Adhesion Molecule FactsBook, 1993, p154)

Förklaring på engelska

Cytokine-induced cell adhesion molecule present on activated endothelial cells, tissue macrophages, dendritic cells, bone marrow fibroblasts, myoblasts, and myotubes. It is important for the recruitment of leukocytes to sites of inflammation. (From Pigott & Power, The Adhesion Molecule FactsBook, 1993, p154)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vascular Cell Adhesion Molecule 1; Inducible Cell Adhesion Molecule 110; CD106 Antigens; VCAM-1; CD106 Antigen; Antigen, CD106; Antigens, CD106; Vascular Cell Adhesion Molecule; INCAM-110

Svensk term VCAM-1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vascular Cell Adhesion Molecule 1; Inducible Cell Adhesion Molecule 110; CD106 Antigens; VCAM-1; CD106 Antigen; Antigen, CD106; Antigens, CD106; Vascular Cell Adhesion Molecule; INCAM-110
Engelsk term Vascular Cell Adhesion Molecule-1
MESH ID D019010

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.