VDJ-rekombinaser (VDJ Recombinases)

VDJ-rekombinaser

Rekombinaser involverade i omarrangemang av immunitetsrelaterade GENER såsom IMMUNOGLOBULIN-GENER och T-CELLRECEPTORGENER.

Förklaring på engelska

Recombinases involved in the rearrangement of immunity-related GENES such as IMMUNOGLOBULIN GENES and T-CELL RECEPTOR GENES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: V-(D)-J Recombinase; VDJ Recombinase; Recombinase, VDJ; V(D)J Recombinase; V-D-J Recombinase; Recombinase, V-D-J; V D J Recombinase; Immunoglobulin Recombinases; Recombinases, Immunoglobulin; Immunoglobulin Recombinase; Recombinase, Immunoglobulin

Svensk term VDJ-rekombinaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska V-(D)-J Recombinase; VDJ Recombinase; Recombinase, VDJ; V(D)J Recombinase; V-D-J Recombinase; Recombinase, V-D-J; V D J Recombinase; Immunoglobulin Recombinases; Recombinases, Immunoglobulin; Immunoglobulin Recombinase; Recombinase, Immunoglobulin
Engelsk term VDJ Recombinases
MESH ID D045567

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.