Vena cava superior-syndrom (Superior Vena Cava Syndrome)

Vena cava superior-syndrom

Ett tillstånd som uppstår när obstruktionen av den tunnväggiga SUPERIOR VENA CAVA avbryter blodflödet från huvud, övre extremiteter och bröstkorgen till HÖGER ATRIUM. Obstruktion kan orsakas av NEOPLASMER; TROMBOS; ANEURYSM; eller extern kompression. syndrom kännetecknas av svullnad och/eller CYANOS i ansikte, hals och överarmarna.

Förklaring på engelska

A condition that occurs when the obstruction of the thin-walled SUPERIOR VENA CAVA interrupts blood flow from the head, upper extremities, and thorax to the RIGHT ATRIUM. Obstruction can be caused by NEOPLASMS; THROMBOSIS; ANEURYSM; or external compression. The syndrome is characterized by swelling and/or CYANOSIS of the face, neck, and upper arms.

Synonym, svenska: Vena cava superior-trombos; Vena cava superior-obstruktion

Synonym, engelska: Superior Vena Cava Obstruction; Superior Vena Cava Thrombosis

Svensk term Vena cava superior-syndrom
Synonym på svenska Vena cava superior-trombos; Vena cava superior-obstruktion
Synonym på engelska Superior Vena Cava Obstruction; Superior Vena Cava Thrombosis
Engelsk term Superior Vena Cava Syndrome
MESH ID D013479

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.