Ventrikelvolvulus (Stomach Volvulus)

Ventrikelvolvulus

Vridning av MAGEN som kan resultera i gastrisk ischemi och GASTRISK UTLOPPSOBSTRUKTION. Det är ofta förknippat med DIAPHRAGMATIC HERNIA.

Förklaring på engelska

Twisting of the STOMACH that may result in gastric ISCHEMIA and GASTRIC OUTLET OBSTRUCTION. It is often associated with DIAPHRAGMATIC HERNIA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Volvulus, Stomach; Gastric Volvulus; Volvulus, Gastric

Svensk term Ventrikelvolvulus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Volvulus, Stomach; Gastric Volvulus; Volvulus, Gastric
Engelsk term Stomach Volvulus
MESH ID D013277

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.