Venus (Venus)

Venus

Den andra planeten i ordning från solen. Det har inga kända naturliga satelliter. Det är en av de fyra inre eller markbundna planeter i solsystem.

Förklaring på engelska

The second planet in order from the sun. It has no known natural satellites. It is one of the four inner or terrestrial planets of the solar system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Venus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Venus
MESH ID D018536

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.