Vesikulär svinsjuka (Swine Vesicular Disease)

Vesikulär svinsjuka

En enterovirusinfektion hos svin som är kliniskt omöjlig att skilja från MUL- OCH KLÖVSJUKA, vesikulär stomatit och VESIKULÄRT EXANTEM AV SVIN. Det orsakas av en stam av HUMAN ENTEROVIRUS B.

Förklaring på engelska

An enterovirus infection of swine clinically indistinguishable from FOOT-AND-MOUTH DISEASE, vesicular stomatitis, and VESICULAR EXANTHEMA OF SWINE. It is caused by a strain of HUMAN ENTEROVIRUS B.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Swine Vesicular Diseases; Vesicular Disease, Swine; Vesicular Diseases, Swine

Svensk term Vesikulär svinsjuka
Synonym på svenska
Synonym på engelska Swine Vesicular Diseases; Vesicular Disease, Swine; Vesicular Diseases, Swine
Engelsk term Swine Vesicular Disease
MESH ID D013555

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.