Vesikulobullösa hudsjukdomar (Vesiculobullous skin diseases)

Vesikulobullösa hudsjukdomar

Sjukdomar i huden som kännetecknas av lokalt förekommande eller allmänt spridd blåsbildning. De klassificeras efter plats och utseende hos blåsorna. Utbrotten kan komma spontant eller föregås av infektion, vävnadsskada eller solljusexponering. Bakomliggande faktorer kan vara immunologiska eller genetiska.

Förklaring på engelska

Skin diseases characterized by local or general distributions of blisters. They are classified according to the site and mode of blister formation. Lesions can appear spontaneously or be precipitated by infection, trauma, or sunlight. Etiologies include immunologic and genetic factors. (From Scientific American Medicine, 1990)

Synonym, svenska: Blåsdermatoser; Hudsjukdomar, vesikulobullösa; Sneddon-Wilkinsons sjukdom; Bullösa dermatoser

Synonym, engelska: Skin Disease, Vesiculobullous; Vesiculobullous Skin Disease; Vesiculobullous Skin Diseases; Vesiculobullous Dermatoses; Dermatoses, Vesiculobullous; Skin Diseases, Bullous; Bullous Skin Disease; Skin Disease, Bullous; Bullous Skin Diseases; Bullous Dermatoses; Dermatoses, Bullous; Vesicular Skin Diseases; Skin Disease, Vesicular; Vesicular Skin Disease; Skin Diseases, Vesicular; Pustular Dermatosis, Subcorneal; Dermatoses, Subcorneal Pustular; Dermatosis, Subcorneal Pustular; Pustular Dermatoses, Subcorneal; Subcorneal Pustular Dermatoses; Sneddon-Wilkinson Disease; Sneddon Wilkinson Disease; Subcorneal Pustular Dermatosis

Svensk term Vesikulobullösa hudsjukdomar
Synonym på svenska Blåsdermatoser; Hudsjukdomar, vesikulobullösa; Sneddon-Wilkinsons sjukdom; Bullösa dermatoser
Synonym på engelska Skin Disease, Vesiculobullous; Vesiculobullous Skin Disease; Vesiculobullous Skin Diseases; Vesiculobullous Dermatoses; Dermatoses, Vesiculobullous; Skin Diseases, Bullous; Bullous Skin Disease; Skin Disease, Bullous; Bullous Skin Diseases; Bullous Dermatoses; Dermatoses, Bullous; Vesicular Skin Diseases; Skin Disease, Vesicular; Vesicular Skin Disease; Skin Diseases, Vesicular; Pustular Dermatosis, Subcorneal; Dermatoses, Subcorneal Pustular; Dermatosis, Subcorneal Pustular; Pustular Dermatoses, Subcorneal; Subcorneal Pustular Dermatoses; Sneddon-Wilkinson Disease; Sneddon Wilkinson Disease; Subcorneal Pustular Dermatosis
Engelsk term Vesiculobullous skin diseases
MESH ID D012872

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.