Vestibulo-okulär reflex (Vestibulo-Ocular Reflex)

Vestibulo-okulär reflex

En reflex där impulser transporteras från kupulorna i de HALVCIRKULÄRA KANALERNA och från det OTOLITISKA MEMBRANET i SACCULE OCH UTRICLE via de VESTIBULÄRA KÄRNORNA i HJÄRNSTAMMEN och median longitudinell fasciculus till OCULOMOTOR NERVE-kärnorna. Den fungerar för att upprätthålla en stabil retinalbild under huvudrotation genom att generera lämpliga kompensations ögonrörelser.

Förklaring på engelska

A reflex wherein impulses are conveyed from the cupulas of the SEMICIRCULAR CANALS and from the OTOLITHIC MEMBRANE of the SACCULE AND UTRICLE via the VESTIBULAR NUCLEI of the BRAIN STEM and the median longitudinal fasciculus to the OCULOMOTOR NERVE nuclei. It functions to maintain a stable retinal image during head rotation by generating appropriate compensatory EYE MOVEMENTS.

Synonym, svenska: Reflex, vestibulo-okulär

Synonym, engelska: Reflex, Vestibulo Ocular; Reflexes, Vestibuloocular; Vestibuloocular Reflexes; Reflex, Vestibuloocular; Vestibuloocular Reflex; Vestibulo-Ocular Reflex; Vestibulo Ocular Reflex; Reflexes, Vestibo-Ocular; Reflexes, Vestibo Ocular; Vestibo-Ocular Reflexes

Svensk term Vestibulo-okulär reflex
Synonym på svenska Reflex, vestibulo-okulär
Synonym på engelska Reflex, Vestibulo Ocular; Reflexes, Vestibuloocular; Vestibuloocular Reflexes; Reflex, Vestibuloocular; Vestibuloocular Reflex; Vestibulo-Ocular Reflex; Vestibulo Ocular Reflex; Reflexes, Vestibo-Ocular; Reflexes, Vestibo Ocular; Vestibo-Ocular Reflexes
Engelsk term Vestibulo-Ocular Reflex
MESH ID D012027

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.