Vetenskapliga sällskap (Scientific Societies)

Vetenskapliga sällskap

Sällskap vars medlemskap är begränsat till forskare.

Förklaring på engelska

Societies whose membership is limited to scientists.

Synonym, svenska: Vetenskapliga föreningar

Synonym, engelska: Scientific Societies; Scientific Society; Society, Scientific; American Psychological Association

Svensk term Vetenskapliga sällskap
Synonym på svenska Vetenskapliga föreningar
Synonym på engelska Scientific Societies; Scientific Society; Society, Scientific; American Psychological Association
Engelsk term Scientific Societies
MESH ID D012958

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.