Veterinärer (Veterinarians)

Veterinärer

Personer med en examen i veterinärmedicin som ger dem utbildning och kvalifikationer för att behandla sjukdomar och skador på djur.

Förklaring på engelska

Individuals with a degree in veterinary medicine that provides them with training and qualifications to treat diseases and injuries of animals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Veterinarian

Svensk term Veterinärer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Veterinarian
Engelsk term Veterinarians
MESH ID D018634

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.