Veterinärkirurgi (Veterinary Surgery)

Veterinärkirurgi

En styrelsecertifierad specialitet inom VETERINÄRMEDICIN, kräver minst fyra års specialundervisning, Träning, och praktik av veterinärkirurgi efter examen från veterinärskolan. I det skriftliga, muntlig, och praktiska undersökningar kandidater kan välja antingen stor eller liten djurkirurgi. (Från AVMA Adressförteckning [publikationstyp], 43d ed, p278)

Förklaring på engelska

A board-certified specialty of VETERINARY MEDICINE, requiring at least four years of special education, training, and practice of veterinary surgery after graduation from veterinary school. In the written, oral, and practical examinations candidates may choose either large or small animal surgery. (From AVMA Directory, 43d ed, p278)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Veterinary Surgery; Surgeries, Veterinary; Veterinary Surgeries

Svensk term Veterinärkirurgi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Veterinary Surgery; Surgeries, Veterinary; Veterinary Surgeries
Engelsk term Veterinary Surgery
MESH ID D013522

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.