Veterinärmedicinska läkemedel (Veterinary Drugs)

Veterinärmedicinska läkemedel

Läkemedel som används av veterinärer vid behandling av djursjukdomar. Veterinärens farmakologiska armamentarium är motsvarigheten till läkemedel som behandlar mänskliga sjukdomar, med dosering och administrering justerad till storleken, vikt, sjukdom, och idiosynkrasier av arten. I USA är de flesta läkemedel föremål för federala bestämmelser med särskild hänvisning till säkerhet för läkemedel och rester i ätbara animaliska produkter.

Förklaring på engelska

Drugs used by veterinarians in the treatment of animal diseases. The veterinarian’s pharmacological armamentarium is the counterpart of drugs treating human diseases, with dosage and administration adjusted to the size, weight, disease, and idiosyncrasies of the species. In the United States most drugs are subject to federal regulations with special reference to the safety of drugs and residues in edible animal products.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Veterinary Drug; Veterinary Pharmaceuticals; Pharmaceuticals, Veterinary; Drug, Veterinary; Drugs, Veterinary

Svensk term Veterinärmedicinska läkemedel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Veterinary Drug; Veterinary Pharmaceuticals; Pharmaceuticals, Veterinary; Drug, Veterinary; Drugs, Veterinary
Engelsk term Veterinary Drugs
MESH ID D019155

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.