Vibrio alginolyticus (Vibrio alginolyticus)

Vibrio alginolyticus

En art av gramnegativa, halofila bakterier, i släktet VIBRIO. Det anses vara en del av normal marin flora och vanligtvis förknippas med öroninfektioner och ytliga sår utsatta för förorenade vattenkällor.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative, halophilic bacteria, in the genus VIBRIO. It is considered part of normal marine flora and commonly associated with ear infections and superficial wounds exposed to contaminated water sources.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pseudomonas creosotensis; Beneckea alginolytica; Oceanomonas alginolytica

Svensk term Vibrio alginolyticus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pseudomonas creosotensis; Beneckea alginolytica; Oceanomonas alginolytica
Engelsk term Vibrio alginolyticus
MESH ID D044149

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.