Vibrio cholerae non-01 (Vibrio cholerae non-O1)

Vibrio cholerae non-01

En stam av VIBRIO CHOLERAE-bakterier som tillhör serogrupp icke-O1, infekterar människa och andra PRIMATER. Det är relaterat till VIBRIO CHOLERAE O1, men orsakar en sjukdom som är mindre allvarlig än KOLERA. Ätande råa skaldjur förorenade med bakterierna resulterar i GASTROENTERIT.

Förklaring på engelska

A strain of the VIBRIO CHOLERAE bacteria belonging to serogroup non-O1, infecting humans and other PRIMATES. It is related to VIBRIO CHOLERAE O1, but causes a disease less severe than CHOLERA. Eating raw shellfish contaminated with the bacteria results in GASTROENTERITIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Vibrio cholerae non-01
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Vibrio cholerae non-O1
MESH ID D044163

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.