Videomikroskopi (Video Microscopy)

Videomikroskopi

En mikroskopiteknik där tv-kameror används för att öka ljusstyrkan i annars för mörka, förstorade bilder. Tekniken är vanlig inom telepatologi.

Förklaring på engelska

Microscopy in which television cameras are used to brighten magnified images that are otherwise too dark to be seen with the naked eye. It is used frequently in TELEPATHOLOGY.

Synonym, svenska: Mikroskopi, video

Synonym, engelska: Videomicrography; Videomicrographies; Videomicroscopy; Videomicroscopies; Video Microscopy; Microscopies, Video; Video Microscopies

Svensk term Videomikroskopi
Synonym på svenska Mikroskopi, video
Synonym på engelska Videomicrography; Videomicrographies; Videomicroscopy; Videomicroscopies; Video Microscopy; Microscopies, Video; Video Microscopies
Engelsk term Video Microscopy
MESH ID D018715

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.