Videospel (Video Games)

Videospel

En blankett [publikationstyp] av interaktiv underhållning där spelaren styr elektroniskt genererade bilder som visas på en videoskärm. Detta inkluderar videospel som spelas i hemmet på specialmaskiner eller hemdatorer, och de som spelas i arkader.

Förklaring på engelska

A form of interactive entertainment in which the player controls electronically generated images that appear on a video display screen. This includes video games played in the home on special machines or home computers, and those played in arcades.

Synonym, svenska: TV-spel; Datorspel; Dataspel

Synonym, engelska: Game, Video; Games, Video; Video Game; Computer Games; Computer Game; Game, Computer; Games, Computer

Svensk term Videospel
Synonym på svenska TV-spel; Datorspel; Dataspel
Synonym på engelska Game, Video; Games, Video; Video Game; Computer Games; Computer Game; Game, Computer; Games, Computer
Engelsk term Video Games
MESH ID D018910

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.