Vidskepelse (Superstitions)

Vidskepelse

En tro eller praxis som saknar tillräcklig grund för bevis; en utföringsform av fruktan för det okända, magi, och okunnighet.

Förklaring på engelska

A belief or practice which lacks adequate basis for proof; an embodiment of fear of the unknown, magic, and ignorance.

Synonym, svenska: Skrock

Synonym, engelska: Superstition

Svensk term Vidskepelse
Synonym på svenska Skrock
Synonym på engelska Superstition
Engelsk term Superstitions
MESH ID D013483

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.