Viruisinaktivering (Virus Inactivation)

Viruisinaktivering

Inaktivering av virus med icke-immunrelaterade tekniker. De inkluderar extremiteter av pH, VÄRMEbehandling, ultraviolett strålning, JONISERANDE STRÅLNING; UTTORKNING; ANTISEPTIKA; DESINFEKTIONSMEDEL; organiska lösningsmedel och DETERGENTER.

Förklaring på engelska

Inactivation of viruses by non-immune related techniques. They include extremes of pH, HEAT treatment, ultraviolet radiation, IONIZING RADIATION; DESICCATION; ANTISEPTICS; DISINFECTANTS; organic solvents, and DETERGENTS.

Synonym, svenska: Viral inaktivering

Synonym, engelska: Inactivation, Virus; Viral Inactivation; Inactivation, Viral

Svensk term Viruisinaktivering
Synonym på svenska Viral inaktivering
Synonym på engelska Inactivation, Virus; Viral Inactivation; Inactivation, Viral
Engelsk term Virus Inactivation
MESH ID D038301

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.