Virulensfaktorer (Virulence Factors)

Virulensfaktorer

De beståndsdelar hos en organism som avgör dess förmåga att orsaka sjukdom, men som inte är nödvändiga för organismens livskraft i övrigt. Två klasser har fastställts: biologiska toxiner och adhesionsmolekyler på cellytan som påverkar mikroorganismens förmåga att angripa och kolonisera en värd.

Förklaring på engelska

Those components of an organism that determine its capacity to cause disease but are not required for its viability per se. Two classes have been characterized: TOXINS, BIOLOGICAL and surface adhesion molecules that effect the ability of the microorganism to invade and colonize a host. (From Davis et al., Microbiology, 4th ed. p486)

Synonym, svenska: Patogenicitetsfaktorer

Synonym, engelska: Factors, Virulence; Pathogenicity Factors; Factors, Pathogenicity; Virulence Factor; Factor, Virulence; Pathogenicity Factor; Factor, Pathogenicity

Svensk term Virulensfaktorer
Synonym på svenska Patogenicitetsfaktorer
Synonym på engelska Factors, Virulence; Pathogenicity Factors; Factors, Pathogenicity; Virulence Factor; Factor, Virulence; Pathogenicity Factor; Factor, Pathogenicity
Engelsk term Virulence Factors
MESH ID D037521

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.