Virusencefalit (Viral Encephalitis)

Virusencefalit

Inlammation i hjärnans parenkymvävnad till följd av virusinfektion. Encefaliten kan uppkomma som en primär eller sekundär manifestation av infektion med Togavirus, Herpesvirus, Adenovirus, Flavivirus, Bunyavirus, Picornavirus, Paramyxovirus, Orthomyxovirus, Retrovirus och Arenavirus.

Förklaring på engelska

Inflammation of brain parenchymal tissue as a result of viral infection. Encephalitis may occur as primary or secondary manifestation of TOGAVIRIDAE INFECTIONS; HERPESVIRIDAE INFECTIONS; ADENOVIRIDAE INFECTIONS; FLAVIVIRIDAE INFECTIONS; BUNYAVIRIDAE INFECTIONS; PICORNAVIRIDAE INFECTIONS; PARAMYXOVIRIDAE INFECTIONS; ORTHOMYXOVIRIDAE INFECTIONS; RETROVIRIDAE INFECTIONS; and ARENAVIRIDAE INFECTIONS.

Synonym, svenska: Viral hjärninflammation; Viral encefalit

Synonym, engelska: Infectious Encephalomyelitis, Viral; Encephalomyelitis, Viral Infectious; Viral Infectious Encephalomyelitis; Encephalomyelitis, Infectious, Viral; Viral Encephalitis

Svensk term Virusencefalit
Synonym på svenska Viral hjärninflammation; Viral encefalit
Synonym på engelska Infectious Encephalomyelitis, Viral; Encephalomyelitis, Viral Infectious; Viral Infectious Encephalomyelitis; Encephalomyelitis, Infectious, Viral; Viral Encephalitis
Engelsk term Viral Encephalitis
MESH ID D018792

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.