Virussammansättning (Virus Assembly)

Virussammansättning

Sammansättningen av VIRALA STRUKTURELLA PROTEINER och nukleinsyra (VIRAL DNA eller VIRAL RNA) för att blankett [publikationstyp] en VIRUSPARTIKEL.

Förklaring på engelska

The assembly of VIRAL STRUCTURAL PROTEINS and nucleic acid (VIRAL DNA or VIRAL RNA) to form a VIRUS PARTICLE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Assembly, Virus; Viral Assembly; Assembly, Viral

Svensk term Virussammansättning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Assembly, Virus; Viral Assembly; Assembly, Viral
Engelsk term Virus Assembly
MESH ID D019065

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.