Vitronektin (Vitronectin)

Vitronektin

Ett blodplasmaglykoprotein som förmedlar cellvidhäftning och interagerar med proteiner från komplementet, koagulering och fibrinolytisk kaskad. (Från Segen, Ordbok [publikationstyp] för modern Medicin, 1992)

Förklaring på engelska

A blood plasma glycoprotein that mediates cell adhesion and interacts with proteins of the complement, coagulation, and fibrinolytic cascade. (From Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Vitronektin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Vitronectin
MESH ID D019096

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.