Vomeronasalorgan (Vomeronasal Organ)

Vomeronasalorgan

Ett tillbehörskemoreceptororgan som separeras från huvud OLFACTORISKA SLEMHINNAN. Det ligger vid basen av nässkiljevägg nära VOMER och NASAL BONES. Den vidarebefordrar kemiska signaler (såsom FEROMONER) till centrala nervsystemet, vilket påverkar reproduktivt och socialt beteende. Hos människa genomgår de flesta av dess strukturer utom vomeronasalkanalen regression efter födseln.

Förklaring på engelska

An accessory chemoreceptor organ that is separated from the main OLFACTORY MUCOSA. It is situated at the base of nasal septum close to the VOMER and NASAL BONES. It forwards chemical signals (such as PHEROMONES) to the CENTRAL NERVOUS SYSTEM, thus influencing reproductive and social behavior. In humans, most of its structures except the vomeronasal duct undergo regression after birth.

Synonym, svenska: Jacobsons organ

Synonym, engelska: Vomeronasal Organs; Jacobson’s Organ; Jacobsons Organ; Organum Vomeronasale; Organum Vomeronasales; Vomeronasale, Organum; Jacobson Organ; Vomeronasal Nerve; Vomeronasal Nerves; Vomeronasal System; Vomeronasal Systems

Svensk term Vomeronasalorgan
Synonym på svenska Jacobsons organ
Synonym på engelska Vomeronasal Organs; Jacobson’s Organ; Jacobsons Organ; Organum Vomeronasale; Organum Vomeronasales; Vomeronasale, Organum; Jacobson Organ; Vomeronasal Nerve; Vomeronasal Nerves; Vomeronasal System; Vomeronasal Systems
Engelsk term Vomeronasal Organ
MESH ID D019147

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.