Vridmoment (Torque)

Vridmoment

Rotationskraften kring en axel som är lika med produkten av en kraft gånger avståndet från axeln där kraften appliceras.

Förklaring på engelska

The rotational force about an axis that is equal to the product of a force times the distance from the axis where the force is applied.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Torques

Svensk term Vridmoment
Synonym på svenska
Synonym på engelska Torques
Engelsk term Torque
MESH ID D019415

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.