Waikavirus (Waikavirus)

Waikavirus

Ett släkte av växtvirus i familj SEQUIVIRIDAE. Överföring sker av leafhoppers eller BLADLÖSS och beror på ett självkodat hjälparprotein. Typen är Rice tungro sfäriskt virus.

Förklaring på engelska

A genus of plant viruses in the family SEQUIVIRIDAE. Transmission is by leafhoppers or APHIDS and depends on a self-encoded helper protein. The type species is Rice tungro spherical virus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Waikaviruses; Rice tungro spherical virus; Anthriscus yellow virus; Maize chlorotic dwarf virus

Svensk term Waikavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Waikaviruses; Rice tungro spherical virus; Anthriscus yellow virus; Maize chlorotic dwarf virus
Engelsk term Waikavirus
MESH ID D019193

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.