Wigglesworthia (Wigglesworthia)

Wigglesworthia

Ett släkte av gramnegativa, stavformade bakterier i familj ENTEROBACTERIACEAE. De existerar endast som primära endosymbionter av fem arter av TSETSE FLUGOR, som finns i specialiserade organeller som kallas mycetomer. bakterier levererar viktiga B-vitaminer (VITAMIN B COMPLEX) som flugorna kräver för fertilitet.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, rod-shaped bacteria in the family ENTEROBACTERIACEAE. They exist only as primary endosymbionts of five species of TSETSE FLIES, found in specialized organelles called mycetomes. The bacteria supply crucial B vitamins (VITAMIN B COMPLEX) which the flies require for fertility.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Wigglesworthia glossinidia

Svensk term Wigglesworthia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Wigglesworthia glossinidia
Engelsk term Wigglesworthia
MESH ID D044106

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.