X-bunden intellektuell funktionsnedsättning (X-linked mental retardation)

X-bunden intellektuell funktionsnedsättning

En grupp genetiska sjukdomar som orsakar intellektuell funktionsnedsättning som hänger samman med antingen genmutationer på X-kromosomen eller strukturella avvikelser i X-kromosomen.

Förklaring på engelska

A class of genetic disorders resulting in INTELLECTUAL DISABILITY that is associated either with mutations of GENES located on the X CHROMOSOME or aberrations in the structure of the X chromosome (SEX CHROMOSOME ABERRATIONS).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mental Retardation, X Linked; Retardation, X-Linked Mental; X-Linked Mental Retardations; X-Linked Mental Retardation Syndromes; X Linked Mental Retardation Syndromes; X-Linked Mental Retardation Disorders; X Linked Mental Retardation Disorders; X-Linked Mental Retardation; X Linked Mental Retardation

Svensk term X-bunden intellektuell funktionsnedsättning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mental Retardation, X Linked; Retardation, X-Linked Mental; X-Linked Mental Retardations; X-Linked Mental Retardation Syndromes; X Linked Mental Retardation Syndromes; X-Linked Mental Retardation Disorders; X Linked Mental Retardation Disorders; X-Linked Mental Retardation; X Linked Mental Retardation
Engelsk term X-linked mental retardation
MESH ID D038901

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.