X-bundna ärftliga sjukdomar (X-linked genetic diseases)

X-bundna ärftliga sjukdomar

Genetiska sjukdomar som är kopplade till mutationer på X-kromosomen hos människor eller hos andra arter. Hit räknas även djurmodeller av X-bundna sjukdomar hos människa.

Förklaring på engelska

Genetic diseases that are linked to gene mutations on the X CHROMOSOME in humans (X CHROMOSOME, HUMAN) or the X CHROMOSOME in other species. Included here are animal models of human X-linked diseases.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Disease, X-Linked Genetic; Diseases, X-Linked Genetic; Genetic Disease, X-Linked; Genetic Diseases, X Linked; X-Linked Genetic Disease; Genetic Diseases, X-Chromosome Linked; Genetic Diseases, X Chromosome Linked; X-Linked Genetic Diseases; X Linked Genetic Diseases

Svensk term X-bundna ärftliga sjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Disease, X-Linked Genetic; Diseases, X-Linked Genetic; Genetic Disease, X-Linked; Genetic Diseases, X Linked; X-Linked Genetic Disease; Genetic Diseases, X-Chromosome Linked; Genetic Diseases, X Chromosome Linked; X-Linked Genetic Diseases; X Linked Genetic Diseases
Engelsk term X-linked genetic diseases
MESH ID D040181

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.