Xanthomonadaceae (Xanthomonadaceae)

Xanthomonadaceae

En familj av gramnegativa bakterier, i ordningen Xanthomonadales, patogena för växter.

Förklaring på engelska

A family of gram-negative bacteria, in the order Xanthomonadales, pathogenic to plants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Xanthomonadaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Xanthomonadaceae
MESH ID D044166

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.