Xanthoner (Xanthones)

Xanthoner

En grupp XANTENER som innehåller en 9-keto OXYGEN.

Förklaring på engelska

A group of XANTHENES that contain a 9-keto OXYGEN.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Xanthone Derivatives; Derivatives, Xanthone

Svensk term Xanthoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Xanthone Derivatives; Derivatives, Xanthone
Engelsk term Xanthones
MESH ID D044004

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.