Xylella (Xylella)

Xylella

Ett släkte av gramnegativa, aeroba bakterier, i familj XANTHOMONADACEAE. Det finns i xylem av växtvävnad.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, aerobic bacteria, in the family XANTHOMONADACEAE. It is found in the xylem of plant tissue.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Xylella
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Xylella
MESH ID D044167

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.