Yersinia ruckeri (Yersinia ruckeri)

Yersinia ruckeri

En art av gramnegativa bakterier som är ansvariga för röd mun i regnbåge (ONCORHYNCHUS MYKISS). bakterier är en naturlig komponent i sötvattenekosystem i USA och Kanada.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria responsible for red mouth disease in rainbow trout (ONCORHYNCHUS MYKISS). The bacteria is a natural component of fresh water ecosystems in the United States and Canada.

Synonym, svenska: Yersinia rucker

Synonym, engelska: Yersinia rucker

Svensk term Yersinia ruckeri
Synonym på svenska Yersinia rucker
Synonym på engelska Yersinia rucker
Engelsk term Yersinia ruckeri
MESH ID D044124

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.