Yrkesinriktad rehabilitering (Vocational Rehabilitation)

Yrkesinriktad rehabilitering

Utbildning av psykiskt eller fysiskt funktionshindrade i arbetsförmåga så att de kan återföras till regelbunden anställning med hjälp av dessa färdigheter.

Förklaring på engelska

Training of the mentally or physically disabled in work skills so they may be returned to regular employment utilizing these skills.

Synonym, svenska: Arbetsträning; Rehabilitering till arbete; Arbetslivsrehabilitering

Synonym, engelska: Vocational Rehabilitation; Rehabilitations, Vocational; Vocational Rehabilitations

Svensk term Yrkesinriktad rehabilitering
Synonym på svenska Arbetsträning; Rehabilitering till arbete; Arbetslivsrehabilitering
Synonym på engelska Vocational Rehabilitation; Rehabilitations, Vocational; Vocational Rehabilitations
Engelsk term Vocational Rehabilitation
MESH ID D012050

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.