Yta under kurvan (Area Under Curve)

Yta under kurvan

Ett statistiskt begrepp för summering av data från ett antal mätningar på en individ. Det används ofta i klinisk farmakologi, där AUC (area under curve) för serumnivåer kan tolkas som totalupptaget av substansen i fråga. Metoden kan också användas för t ex jämförelse av biotillgänglighet av läkemedel efter endosadministrering i ett koncentrations/tidsdiagram.

Förklaring på engelska

A statistical means of summarizing information from a series of measurements on one individual. It is frequently used in clinical pharmacology where the AUC from serum levels can be interpreted as the total uptake of whatever has been administered. As a plot of the concentration of a drug against time, after a single dose of medicine, producing a standard shape curve, it is a means of comparing the bioavailability of the same drug made by different companies. (From Winslade, Dictionary of Clinical Research, 1992)

Synonym, svenska: AUC

Synonym, engelska: Area Under Curves; Curve, Area Under; Curves, Area Under; Under Curve, Area; Under Curves, Area; AUC

Svensk term Yta under kurvan
Synonym på svenska AUC
Synonym på engelska Area Under Curves; Curve, Area Under; Curves, Area Under; Under Curve, Area; Under Curves, Area; AUC
Engelsk term Area Under Curve
MESH ID D019540

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.