Ytaktiva medel (Surface-Active Agents)

Ytaktiva medel

Medel som modifierar gränssnittsspänning av vatten; vanligtvis ämnen som har en lipofil och en hydrofil grupp i molekylen; inkluderar tvålar, rengöringsmedel, emulgeringsmedel, dispergerings- och vätmedel och flera grupper av antiseptika.

Förklaring på engelska

Agents that modify interfacial tension of water; usually substances that have one lipophilic and one hydrophilic group in the molecule; includes soaps, detergents, emulsifiers, dispersing and wetting agents, and several groups of antiseptics.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Surface-Active; Surface Active Agent; Active Agent, Surface; Agent, Surface Active; Surface Active Agents; Active Agents, Surface; Agents, Surface Active; Surface-Active Agent; Agent, Surface-Active; Tensides; Tenside; Surfactants; Surfactant; Amphiphilic Agents; Agents, Amphiphilic

Svensk term Ytaktiva medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Surface-Active; Surface Active Agent; Active Agent, Surface; Agent, Surface Active; Surface Active Agents; Active Agents, Surface; Agents, Surface Active; Surface-Active Agent; Agent, Surface-Active; Tensides; Tenside; Surfactants; Surfactant; Amphiphilic Agents; Agents, Amphiphilic
Engelsk term Surface-Active Agents
MESH ID D013501

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.