Ytspänning (Surface Tension)

Ytspänning

Den kraft som verkar på ytan av en vätska och som tenderar att minimera ytans area.

Förklaring på engelska

The force acting on the surface of a liquid, tending to minimize the area of the surface. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 6th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Surface Tensions; Tension, Surface; Tensions, Surface; Interfacial Force; Interfacial Tension

Svensk term Ytspänning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Surface Tensions; Tension, Surface; Tensions, Surface; Interfacial Force; Interfacial Tension
Engelsk term Surface Tension
MESH ID D013500

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.