Zinkacetat (Zinc Acetate)

Zinkacetat

Ett salt som produceras genom reaktionen av zinkoxid med ättiksyra och används som en sammandragande, styptisk, och emetisk.

Förklaring på engelska

A salt produced by the reaction of zinc oxide with acetic acid and used as an astringent, styptic, and emetic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Galzin; Zinc Acetate Dihydrate; Anhydrous Zinc Acetate; Zinc Acetate, Anhydrous; Zinc Acetate Anhydrous

Svensk term Zinkacetat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Galzin; Zinc Acetate Dihydrate; Anhydrous Zinc Acetate; Zinc Acetate, Anhydrous; Zinc Acetate Anhydrous
Engelsk term Zinc Acetate
MESH ID D019345

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.