Zinksulfat (Zinc Sulfate)

Zinksulfat

En förening som ges vid behandling av tillstånd associerade med zinkbrist såsom akrodermatit enteropathica. Externt används zinksulfat som sammandragande i lotioner och ögondroppar. (Reynolds JEF (Ed): Martindale: Den extra farmakopén (elektronisk version). Micromedex, Inc, Englewood, Co, 1995)

Förklaring på engelska

A compound given in the treatment of conditions associated with zinc deficiency such as acrodermatitis enteropathica. Externally, zinc sulfate is used as an astringent in lotions and eye drops. (Reynolds JEF(Ed): Martindale: The Extra Pharmacopoeia (electronic version). Micromedex, Inc, Englewood, CO, 1995)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfate, Zinc; Zincteral; Zinc Sulfate, Heptahydrate

Svensk term Zinksulfat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfate, Zinc; Zincteral; Zinc Sulfate, Heptahydrate
Engelsk term Zinc Sulfate
MESH ID D019287

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.