Zucker råttor (Zucker Rats)

Zucker råttor

Två populationer av Zucker råttor har citerats i forskning – den ”feta” eller överviktiga och magra. Den ”feta” råttan (Rattus norvegicus) uppträdde som en spontan mutant. Det överviktiga tillståndet verkar bero på en enda recessiv gen.

Förklaring på engelska

Two populations of Zucker rats have been cited in research–the “fatty” or obese and the lean. The “fatty” rat (Rattus norvegicus) appeared as a spontaneous mutant. The obese condition appears to be due to a single recessive gene.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Zucker Rats; Zucker Rat; Rat, Zucker

Svensk term Zucker råttor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Zucker Rats; Zucker Rat; Rat, Zucker
Engelsk term Zucker Rats
MESH ID D011924

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.