Parklands formel (beräkning av vätskebehov vid brännskada)

Parklands formel